Chính Sách Bảo Hiểm Hàng Hóa

1. Định nghĩa: Là hình thức đảm bảo về thời gian Vận chuyển kể từ khi hàng hoá được nhập kho Trung Quốc đến khi nhập kho Phân phối.

2. Chính sách gói bảo hiểm:  Có giá trị là 3% tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng phải chi trả cho nhà cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.